Една добра християнка казва: „Хората често твърдят, че нямат време за  семейна молитва сутрин. Ние  разрешихме този проблем като ставаме сутрин няколко минути по – рано. Само болест или някой извънреден случай можеше да попречи на семейството да се събере за хранене или молитва. В онези важни  моменти, когато всички заедно коленичихме да се молим един за друг, за приятели в нашата страна и за мира в целия свят, нещо се стопяваше от нашето естество и това оставяше трайно впечатление върху всички нас. Тези моменти създаваха в нас чувството на зависимост един от друг, което и до днес съществува, макар да ни делят големи разстояния.  Тази задача обаче тя може да изпълни само чрез силата на Светия Дух. В нашето време всеки вярващ трябва да се противопоставя на злото непрестанно. „Ненавиждайте злото, дръжте се за доброто”.