РАЗТОЧИТЕЛНИ, СКЪПЕРНИЦИ И…

Попитали древния философ Зенон каква е разликата между разточителство и скъперничество. Философът отговорил:

  • Разточителните хора живеят така, сякаш им остава малко време да живеят, а скъперниците – сякаш никога няма да ум­рат.

Към тези думи ще прибавим как живеят благочестивите хора: „Благочестието с доволство е голяма печалба“ (I Тимотей 6:6), защото „Благотворната душа ще бъде наситена“ (Притчи 11:25). Или, благочестивите живеят своя кратък живот на земята със съзнанието, че вечно ще живеят.