РАЗУМЕН ИЗБОР

Не всички здравословни храни еднакво отговарят на нуждите ни при различни обстоятелства. Храната трябва да се подбира внимателно. Важно е диетата ни да бъде съобразена със сезона, с климата и с упражняваната професия. Някои храни, подходящи за ядене в даден сезон или климат, не са подходящи при други условия. Те са различно благоприятни за хора с различни занятия. Често пъти храните, полезни за хора, заети с тежък физически труд, не са добри за водещите заседнал живот или за занимаващите се с усилена умствена работа. Бог ни е дал изобилие от здравословни храни и всеки би трябвало да избира от тях най-добрите за личните му нужди, показани от опита и здравия му разум.

Диета и храна – Елън Уайт   Издателство ,,Нов живот“