РАННИЯТ И КЪСНИЯТ ДЪЖД

Ние можем да бъдем сигурни, че когато Св. Дух бъде излят над Божия народ, тези, които не са получили, нито оценили Ранния дъжд, няма да видят, нито разберат стойността на Късният дъжд.Така, както росата и дъждът се дават отначало да направят семето да поникне, а после за да узрее реколтата, така Св.Дух се дава за да помогне за напредъка на духовното растене.

Когато Ранният дъжд не е извършил делото си, Късният дъжд не може да доведе семето до зрялост.

Много не са получили и не са засегнати от Ранния дъжд. Те не са получили благословенията, които Бог им е приготвил. Те се надяват, че тази липса ще бъде запълнена от Късния дъжд и имат намерение, когато преизобилното богатство на благодатта бъде дадено, да отворят широко сърцето си, за да Го получат. Но те извършват една трагична грешка… Ако ние не напредваме всеки ден в християнските добродетели, като ги практикуваме, ние не ще познаем изявяването на Св. Дух в Късния дъжд. Той ще бъде излят и ние ще го получим.