Мнозина са пропуснали до голяма степен да получат Ранния дъжд. Те не са се сдобили с всички благословения и привилегии, които се крият в  Него. Те смятат и се надяват, че тази липса ще им бъде запълнена от Късния дъжд. Когато дойде времето за изливането на тази изобилна благодат, те възнамеряват тогава да разгърнат сърцата си, за да я получат. Но те правят страшна грешка. Делото, което Бог е започнал в сърцето, като му е дал Своята виделина и Своето познание, трябва постоянно да продължава. Всеки отделен човек трябва да осъзнае своята нужда. Сърцето трябва да бъде очистено от всяко петно и от всеки нечист дух, за да живее в него Духът на Бога.

За получаване на ранния дъжд във времето на Петдесятницата, първите ученици се приготвиха чрез изповядване и изоставяне на греха и чрез усърдна молитва и посвещение Богу. Сега предстои да се извърши същото дело, само че в по-голям размер. Само тогава човек може да се моли за това благословение и да чака от Господа да усъвършенства започнатото в него дело. Бог започна делото и ще го завърши като направи човека съвършен в Христа Исуса. Но не трябва да се занемари благодатта, която е представена чрез Ранния дъжд. Само онези, които живеят според дадената им светлина, ще получат по-голяма. Ако всекидневно не развиваме в себе си християнските добродетели, не ще познаем изявленията на Божият Дух чрез Късния дъжд. Той може да падне в сърца около нас, но ние да не забележим, нито да Го получим.

Ние трябва да се молим за обещаната сила на Светия Дух със същата сериозност, както апостолите във времето на Петдесятницата. Ако те имаха нужда тогава, колко повече ние имаме нужда днес. Морална тъмнина покрива земята като един тъмен воал. Всякакви фал- шиви учения и сатанински заблуди мамят човешките умове. Без Духа и силата на Бога напразно ще се трудим да проповядваме истината.

Учениците се молеха усърдно и сериозно да бъдат удостоени със сила, та при срещата си с човеците, във всекидневните си разговори да им говорят думи, които биха ги довели при Христа.