РАСТЕЖ В БЛАГОДАТ И ПОЗНАНИЕ

“Сега, прочее, аз съм придобил Твоето благоволение, покажи ми моля Ти се, пътя Си, за да Те позная и придобия благоволението Ти.” Изход 33:13

Ние желаем да получим от Бога всичко, което е приготвил за нас в това време на толкова бързо нарастващо нечестие. Приемаме ли наистина урока, че трябва да растем толкова повече в правда, колкото повече се увеличава нечестието? Разбираме ли, че трябва да растем в благодатта и познанието за нашия Господ и Спасител; че трябва да живеем според плана на християнското израстване?