РЕАЛИСТИЧНИ ОПТИМИСТИ

Реалистичните оптимисти вярват в закона на Мърфи, че всичко, което може да се обърка, ще се обърка, но действат така, сякаш успехът е неиз­бежен. Точни в своята преценка, те предвиждат препятствията, но също вярват в своята способност да ги преодолеят. Мотивирани от предвкусването на успеха, те го постигат по-често от своите по-малко точни колеги. Реалистичният оптимизъм е тясно свързан с по-доброто управление на  стреса  и  тенденцията  да  се  търси  социална  подкрепа,  които  заедно допринасят за здравето и дълголетието. Може би реалистичните опти­мисти постигат по-добри резултати, защото могат по-успешно да се спра­вят с неблагоприятни ситуации и да живеят по-здравословно. Веселият, оптимистичен дух определено е нещо, към което си струва да  се стремим,  а учените установяват благоприятното  му влияние дори върху хора, които само се опитват да избегнат негативното мислене. Сле­дователно, ако в момента перспективата да станете слънчев оптимист ви изглежда твърде  пресилена,  можете да подобрите  здравето  си дори ако просто изключите отрицателните мисли.

,,Изгубеното изкуство на мисленето“  Издателство ,,Нов живот“