РЕВНОСТТА НА ЦЪРКВАТА

 

Както учениците, изпълнени със силата на Духа отидоха да прогласяват благовестието, така Божиите служители трябва да отидат днес. Всеки който е бил озарен от светлината на настоящата истина трябва да бъде раздвижен от съчувствие към тези, които са в тъмнина. От всички вярващи трябва да се отразява светлина с ясни, отличаващи се лъчи. Дело, подобно на това, което Господ извърши чрез делегираните Си служители след деня на Петдесетница, Той очаква да извърши днес. В това време, когато се вижда краят на всички неща, ревността на църквата би трябвало да надвишава тази на ранната църква. Ревност за Божията слава движеше учениците  да носят свидетелството на истината с мощна сила. Не би ли трябвало този пламък да гори в сърцата ни, за да разказваме историята за спасителната любов, за Христос и то разпнат?