Един юноша на име Джими влязъл в магазин на улицата, на която живеел и попитал собственика дали може да ползва телефона. След като получил разрешение, той провел следния разговор: „Ало, г-жа Браун ли е? Имате ли нужда от човек, който да подрязва тревата в градината ви? А, вие сте наели вeче. Добре ли си върши работата? Да? Сигурна ли сте, че не желаете да наемете някой друг? Сигурна сте? Добре тогава. Благодаря Ви. Дочуване.”

След като момчето поставило слушалката, собственикът на магазина, който чул разговора, казал: „Съжалявам Джими, че не получи тази работа.”

„О, не се безпокойте за това – отговорил младежът. – Аз работя при г-жа Браун. Само проверявах мнението й за мен.”

Като вярващи в Христос и ние трябва редовно да проверяваме себе си. Тъй като желаем да сме одобрени от нашия Господ, трябва да Го поканим да изпита всяка област от живота ни – взаимоотношенията ни с другите християни, покорството ни спрямо Божието Слово и свидетелството ни за Него. Ако след такова изследване на сърцето открием недостатъци, трябва да ги поправим. Като правим това редовно, ще се предпазим от последствията от Божието неодобрение.

„Изследвай ме, Господи и изпитвай ме, опитай вътрешностите ми и сърцето ми.“

Псалом 26:2

ОТКРИВАНЕТО НА ГРЕХА Е ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ ОСВОБОЖДАВАНЕТО ОТ НЕГО.