РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВЪТРЕШНОТО ОБНОВЛЕНИЕ

  “непрестанно благодаря Богу за вас, и ви споменавам в молитвите си.”
(Ефесяни 8:16)

Все още живеем във време на изпит и затова всеки, който искрено желае Вечният живот ще се бори за него. Този живот се получава в резултат на силно желание и усилена работа. В земята е скрито златно съкровище, но само съчетанието между желание и упорита работа ще осигурят неговото намиране. Ако сме предизвикали интерес в душите, които са били подвластни на смъртта, това означава, че сме събудили и собствените си души.

Каква утеха е за нас да знаем, че Бог желае да бъдем в Неговото семейство в небето. “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, така че, който вярва в Него да не погине, а да има вечен живот” /Йоан 3:16/. Трябва да копнеем за вярата и да я проявяваме на дело. Нашата вяра трябва да е жива и дейна. Ние трябва да притежаваме жизнена енергия, която прониква до всички елементи на веществото, в което той /квасът/ е сложен. Така и Господният закон е съвършен в обръщането на душата. Божието слово е по-остро и по-мощно от меч. Словото става сила, когато го практикуваме в живота си. Голямата промяна, която истината осъществява става вътре в нас. Тя започва в сърцето и действа навън. Чрез сърцето си човек ще повярва в правдата и чрез устата си ще се изповяда за спасение, защото “… Ти не благоволиш в изгаряния и жертви.” Съкрушеният дух е истинската жертва за Бога. Небесният ни Баща не ще благоволи във фарисейската показност.

Трябва напълно да скрием личното “Аз” в Исуса Христа. Да се доверим напълно на Неговата любов, да вярваме ежедневно, че Той ни обича безгранично. Нека нищо не ви обезсърчава и натъжава. Мислете за благостта на Бога, припомняйте си Неговите добрини и благословения.