Лейтенант Пол Галанти, пилот от американския военноморски флот, прекарал шест години и половина в затвор в Северен Виетнам. След това преживяване той много повече ценял обикновените привилегии, които повечето от нас смятаме за даденост. Говорейки за живота си сега, почти три десетилетия след като е бил освободен, Галанти казва: „Няма такова нещо като лош ден, когато има дръжка от вътрешната страна на вратата.”

След като сте прекарали 2 300 дни в заключена килия, ще оцените, че привилегията да излезете навън, когато поискате, е един от най-големите луксове на живота.

Авторът на Псалом 119 прави изумително изявление: „Добре ми стана, че бях наскърбен, за да науча Твоите наредби”. (cт.71) По времето на страдание псалмистът е достигнал до по-голяма любов към Бога и е започнал да цени повече Неговите заповеди: „Преди да бях наскърбен, аз се заблуждавах; но сега държа Твоето слово”. (cт.67)

Вероятно ще се отъждествите с думите на псалмиста. Изпитали сте го и знаете какво означава. Или може би се намирате всред голямо изпитание днес. Когато дните са мрачни и не се вижда помощ, необходимо е да се прилепим към това, което знаем, че е вярно за добротата и верността на Бога. И тогава, когато ни изведе в светлината, ще видим и резултатите от страданието и ще благодарим на Бога.

„Добре ми стана, че бях наскърбен, за да науча Твоите наредби.“ Псалом 119:71

ТРУДНИТЕ МОМЕНТИ НИ УЧАТ НА ДОВЕРИЕ.