Казват, че преди да се влее в морето, реката трепери от страх. Тя поглежда назад към пътя, който е изминала от върховете на планината, към дългия виещ се път, пресичайки гори и села. А после поглежда пред себе си океана, който изглежда толкова огромен, че да влезе в него би означавало да изчезне завинаги. Но няма друг начин. Реката не може да се върне назад. Никой не може да се върне назад. В съществуванието е невъзможно да се върнеш назад. Реката трябва да поеме риска да влезе в океана, защото само тогава ще изчезне страха. Защото само тогава реката ще разбере, че не става въпрос да изчезне в океана, а да се превърне в океан.

 

  • Халил Джубран