РЕКЛАМА

 

Вярващ човек си поръчал нов модерен телевизор. Когато до­шъл камионът на фирмата доставчик, човекът видял върху стра­ничната му част голяма реклама с надпис: „С този телевизор светът ще влезе във вашия дом!“ Текстът бил толкова красно­речив, че вярващият се отказал от поръчката и върнал обратно телевизора.