РЕЛИГИЯТА В ДОМА

 “Възпитавай детето отрано в подходящия за него път,
И не ще се отклони от него, дори когато остарее.”
(Притчи 22:6)

Възпитателните влияния на домашния живот са решаващ фактор за добро или зло. Тези въздействия са в много отношения неосезаеми и постепенни, но ако бъдат приложени правилно, ще донесат пълнота от скъпоценни резултати. Христос дойде на тази земя, за да стане наш образец; да ни покаже чрез наставление и пример характера, който трябва да придобият всички, съставляващи Божието семейство. Той дойде да благослови и спаси човешката раса и да възвиси човеците до положение да станат синове и дъщери на Бога. Затова Исус Се смири и от най-високото положение слезе до най-ниското. В небесните дворове бе решено майката на Изкупителя да бъде непорочна, благочестива девица, макар и бедна по отношение на светските богатства. Презряното селище Назарет бе избрано за Негов дом. Йосиф, Неговият земен баща беше дърводелец и Този, Който Сам бе наредил всеки израилев младеж да научи определен занаят, Сам научи занаята на дърводелството. Никой не бива да се срамува от честната бедност. В продължение на 30 години Христос се покоряваше на Своите родители и с труда на работните си ръце участваше в издръжката на семейството. С това Исус искаше да ни научи, че трудът не е унижение, а чест; че длъжност на всеки човек е да бъде зает в полезна и почтена работа…

Колко отговорна и сериозна е работата да се грижим за тези, за които Христос е умрял, да приучаваме децата да не обичат от все сърце нещата от този свят, да не пилеят време и сили за безполезни и нищо не струващи вещи. Но за да възпитат правилно децата си, майките трябва първо да се учат в Христовото училище. Майката – християнка трябва да прекарва в молитва доста време, защото домът е мястото, където децата трябва да се поучават да бъдат верни на Божието ръководство. С търпение и сдържаност трябва да провеждаме тяхното обучение и възпитание. Укорите и карането никога няма да доведат до добри промени. Майките и бащите извършват оскърбителен грях, когато възпитават децата си да се поддават на изкусителя, като сами се поддават на изкушения и с това приучават децата си според най-погрешните методи. Децата трябва да се възпитават и дисциплинират така, че да станат способни да заемат своето място в небесното семейство…

Истински съчувствителното майчино сърце се докосва до всички, с които тя влиза в допир. С решимост и упование тя се стреми да обръща своенравни души към Христа. Чрез Неговата сила такава майка е способна да извърши много. Тези, които нямат деца, също имат своите отговорности. В повечето случаи те приемат в домовете си бездомни дечица или сираци. Тях именно могат да възпитат в Христа, за да упражняват след това онези добродетели, които са толкова необходими в нашия свят.