РЕЛИГИЯ

“А вярата е твърдата увереност в неща, за които се надяваме, убеденост в неща, които не виждаме.” Евр.11:1

Религията, не е както някои смятат, мисловна дейност, чиста теория. Тя трябва да се прояви на дело във всички малки и големи посоки на живота. Тя трябва да регулира човешкия живот и да убеждава ума. Само тя може и трябва да очиства сърцето. Бог иска от всеки, който изповядва Неговото име, да бъде добър гражданин, за да може животът, посветен на строгата почтеност и чистото благочестие да пръска ярка светлина в света.