НУЖДА ОТ РЕФОРМИРАНЕ

 “Слушай сега велики свещениче Исусе, ти и другарите ти, които седят пред тебе, (понеже и те са човеци поставени за знамение;) защото, ето, Аз ще доведа служителя Си Отрасъла.”
(Захария 3:8)

Бъдещето на църквата зависи от усилията на нейните членове да разберат греховността на себелюбието и тяхната готовност да приемат средството за лекуване на болестта, от която страдат. Нека проведем една реформация, така че онези, които приемат в бъдеще истината да не бъдат заразени от покваряващото влияние на Сатана. Всеки един християнин е поставен като знамение за близките си и обкръжението в което живее. Себелюбие или любов към Бога и ближния.