РЕШЕНИЕ БЕЗ МАНИПУЛАЦИИ

Понякога си мислим, че ако се посветим по-сериозно на доброто или ако станем по-отговорни християни, увеличаваме шанса си да се разминем със страданията или дори си гарантираме благополучие, подобно на солидна застрахователна полица. Но замисляли ли сте се, че това прилича повече на сделка с Бога, отколкото на искрено благочестие! Нещо повече, би било дълбоко неморално по отношение на другите хора – тези, които не живеят в тясна връзка с Бога. Ако нашата набожност е причина да бъдат изключени всякакви проблеми от живота ни, това не би ли било несправедлива привилегия за вярващата половина на човечеството? И не би ли довело до неискрен стремеж към Бога – не заради Него Самия и заради чудесната Му истина, а заради избягване на неприятностите? Редно и справедливо е всички хора да бъдат поставени в еднакви външни условия, за да вземат свободно, без манипулация, своите морални решения.

В свят, който е направил злото ежедневие, не можем да очакваме нещата да вървят в правилен ред, да се подчиняват на каквато и да е логика. Че Бог не е автор на проблемите и страданията, това е ясно. Но Той най-умело ги използва, за да ни издигне и привлече към Себе Си. Когато острието на болката се забие в душата ни, тогава по-ясно от всеки друг път осъзнаваме, че се нуждаем от специално възстановяване, и смирено идваме при Бога.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян