РЕШЕНИЕ ЗА ВЕЧНА УЧАСТ

“Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ.” Псалми 1:1‭-‬2

Всеки от нас решава вечната си участ и изцяло от нас зависи дали ще се сдобием с вечния живот. Ще живеем ли според уроците, дадени в Божието слово – великия учебник на Христос? Това е най-грандиозната и в същото време най-просто написаната и лесно разбираема Книга, създадена някога, за да обучава на благопристойно поведение, говор, маниери и любов. Библията е единствената книга, която ще подготви човешките същества за живота, който се измерва с живота на Бога. И хората, които ежедневно изучават Словото, са единствените, които заслужават да получат диплома, с която са упълномощени да възпитават децата за прием в по-висшето училище и да бъдат короновани като славни победители.