Дори и най-слабият между нас може да спортува, но само най-силният може да оцелее като зрител. Според специалист по сърдечни болести, когато сте зрител, а не участник, има негативни показатели, които се повишават и позитивни, които намаляват. Теглото на тялото, кръвното налягане, пулсът, холестеролът и триглицеридите се повишават. Жизненият капацитет, консумацията на кислород, гъвкавостта, издръжливостта и силата намаляват.

Да бъде човек зрител на арената на християнския живот е също рисковано. Има опасност от повишение на негативните проявления за сметка на позитивните. Критикарството, обезсърчението, разочарованието и досадата се повишават. Чувствителността към греха и нуждите на другите, възприемчивостта на Божието Слово намаляват. Разбира се, има тръпка и въодушевление в това да чуем свидетелството на някого как Бог е подействал в неговия живот. Но това е нищо в сравнение с личното познаване на тази радост. Няма заместител на личните опитности на вяра и използването на дадените ни от Бога способности в полза на другите.

За да растем към зрялост и да ставаме по-силни като последователи на Исус Христос, трябва да действаме смело с вяра – и това включва поемане на риск. Но помнете, далеч по-рисковано е да бъдем само наблюдатели.

 

„Макар според изтеклото време вие досега трябваше и учители да станете, пак имате нужда да ви учи някой.“ Евреи 5:12

 

БОГ НИ ПРИЗОВАВА ДА ВЛЕЗЕМ В ИГРАТА, А НЕ ДА СЛЕДИМ РЕЗУЛТАТА.