РОДИТЕЛИТЕ ДА СЕ  МОЛЯТ

 

Родителите да се  молят за Божието водителство. Родители, смирете сърцата си пред Бога! Започнете една радикална, дълбока работа с децата си! Умолявайте Господ да ви прости незачитането на Словото Му в пренебрегването да обучите децата си в пътя, по който трябва да ходят. Искайте светлина и водителство, молете се за нежна съвест, и за ясна проницателност, така че да можете да видите своите грешки и провали. Бог ще чуе такива молитви, изречени от едно смирено и каещо се сърце.