РОЛЯТА НА СПИРИТИЗМА В ИЗМАМИТЕ

„Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света“ (1 Йоан 4:1).

Много хора ще бъдат подлъгани от идеята, че спиритизмът е чисто човешко шарлатанство. Но когато се изправят лице срещу лице с явления, представяни като свръхестествени, тогава ще бъдат подлъгани да ги приемат като голяма Божия сила.

Когато спиритизмът навлезе в църквите, ограниченията, наложени на плътското сърце, ще паднат и изповядването на религията ще се окаже само покривало за прикриване на най-низки грехове и нечестия. Вярата в спиритическите прояви отваря вратата за съблазняващите духове и дяволските учения, а така влиянието на злите ангели ще се почувства и в църквата.

Официалното духовенство не може да устои на спиритизма. То няма нищо, с което да защити стадото си от гибелното влияние. Тъжният резултат от влиянието на спиритизма ще почива до голяма степен върху духовенството на този век, защото потъпкаха истината с нозете си, като предпочетоха да я заменят с басни.

Сатана се е подготвял дълго за своето последно усилие да заблуди света. Основата на делото му бе поставена още в уверението, дадено на Ева в едемския рай: „Никак няма да умрете (…) но в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога да познавате доброто и злото“ (Битие 3:4,5). Малко по малко той е подготвял пътя за най-майсторската си измама – развитието на спиритизма. Все още не е изпълнил намерението си докрай, но ще го направи в края на времето. Пророкът казва: „И видях да излизат (…) три нечисти духове, прилични на жаби (…) те са бесовски духове, които като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена да ги съберат за войната във великия ден на всемогъщия Бог“ (Откровение 16:13,14). С изключение на запазените от Божията сила чрез вяра в Неговото Слово, целият свят ще бъде въвлечен в измамата; хората са приспивани все повече и повече във фатална сигурност, за да се пробудят едва при изливането на Божия гняв.