РЪКАТА НА ВСЕМОГЪЩИЯ

 

Молитвата придвижва ръката на Всемогъщия. Този, Който нарежда звездите в небесата, Чието слово държи под контрол вълните в големите дълбочини, същият безграничен Създател ще работи в полза на Неговия народ, ако те го призовават във вяра. Той ще задържа всички сили на тъмнината, докато бъде дадено предупреждението на света и всички, които му отдадат внимание, се подготвят за Неговото идване.