РЪКА ЗА РЪКА С МЕДИЦИНАТА

Бог не може да благославя онзи, който продължава умишлено да престъпва законите на Небето и по този начин да си причинява болести и страдания. Но Христос отива като целебна Сила чрез Светия Си Дух при хората, които отхвърлят злото и се стараят да вършат добри дела.
Необичащите Бога постоянно ще се разминават с интересите на тялото и душата си. Осъзнаващите колко важно е да живеят на този свят в послушание към Бога ще са подготвени да се откажат от всеки свой лош навик. Благодарност и любов ще изпълват сърцата им. Ще знаят, че Христос е техен Приятел. В много случаи чувството, че имат такъв приятел, лекува болните много повече от най-добрата терапия. Но не бива да се подценява и медицината ­ двете трябва да вървят ръка за ръка.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“