САМОДИСЦИПЛИНА

Никога не сме сами. Винаги има Един, Който ни придружава, независимо дали го желаем, или не. Помнете, че където и да сте и каквото и да правите, Бог присъства. Нищо, което се казва, върши или мисли, не може да убегне от Неговото внимание. За всяка своя дума и за всяко дело имате свидетел ­ светия, мразещ греха Бог. Мислете винаги за това, преди да говорите или да действате. Като християни вие сте членове на царско семейство, деца на небесния Цар. Не изричайте нито дума и не правете нищо, което би осквернило доброто ви име.
Изследвайте внимателно характера на Богочовека и винаги си задавайте въпроса: “Какво би направил Христос на мое място?”

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“