САМОНАДЕЯНОСТТА В ХРИСТИЯНСКИЯ ЖИВОТ

 

Вярата изисква Божествените обещания да произвеждат плодове на послушание. Предположението също изисква Божиите обещания, но си служи с тях подобно на Сатана, за да оправдае греха. Вярата би помогнала на нашите първи родители да се доверят на Божията любов и да се послушни на заповедите й, но именно самонадеяността ги доведе до престъпване на закона, като си мислеха, че голямата Божия любов ще ги запази от последствията на техния грях. Претендиращата в името на Исус Христос вяра, която освобождава човека от задължението да се подчинява на Бога, не е вяра, а дързост, самонадеяност, неоснователно предположение.

Самонадеяността е, която сляпо се доверява на предположения и теории върху това, което Бог не ни е открил в Словото Си.