Да претендираме молитвите ни да бъдат винаги изпълнявани по начин, които ние очакваме и желаем, това е самонадеяно, дръзко и прищявка наша.

Днес има хиляди личности, които правят точно същото нещо. Техният дълг е ясно предначертан. Но те не се стараят да си дадат сметка, че този дълг е обратен на техните наклонности и няма нищо общо с интимните им убеждения и желания. Въпреки че следват своите разбирания, те продължават да искат от Бога да им посочи волята Си.

“А още предпази раба Си от гордост да ме не овладее, тогава ще бъда непорочен.”  Пс.19:13