САМОНАДЕЯНОСТ

Един милионер бил на обща трапеза с бизнесмени и учени. Хората, до които седял, обсъждали въпроса за молитвата. Той заявил:

–              Молитвата може да е нещо добро за вас, но аз нямам нужда от нея. Работил съм много за всичко, което притежавам. Не съм молил Бога за нищо.

Един от присъстващите, директор на университет, казал:

–              Господине, едно нещо нямате и за него трябва да се молите.

–              И кое е то? – попитал човекът.

–              Смирение.