САМОТАТА И СТРАДАНИЕТО

Хората страдащи от хронични заболявания, често влошават ситуацията си с чувството, че никой не ги разбира или не им съчувства, както заслужават. Ако започнат да мислят, че са досадни или пречат на околните, това още повече ще задълбочи тяхното неудобство.

Има много видове болка, с които не можем да се справим сами. В много случаи е съществено важно да потърсим помощ от здравен специалист. Но семейството, приятелите и религиозната общност могат успешно да ни помогнат да се  справим със злополучието и нещастието. Самотата е един от най-обезпокоителните аспекти в опита да се понесе страданието. Ако се споделят теготите, те стават по-леки. Ако не можем да споделим теготата си с някого, често тя става по-тежка. Затова, когато страдаме, онова, от което се нуждаем най-много, не е някой да ни обяснява защо се е случило това, а някой, който да бъде с нас и да изразява съчувствие.  Същевременно няма нищо, което би облекчило нещастието – на другите или нашето собствено – така, както старанието да дадем най-доброто от себе си в помощ на другите, за да превъзмогнат своята болка.

,,Изправени пред страданието“   Издателство ,,Нов живот“