САМОТА

Самотата и изолираността увеличават вероятността за пристрастяване към вредни навици като пушене и преяждане, предразполагат към определени болести и преждевременна смърт. Пречат ни да преживяваме пълна радост в ежедневието. Иначе казано; ,,Всичко, което подхранва чувство за изолация, често води до болести и страдания! Всичко, което насърчава любов и близост, съпричастност и общност, е целебно!”

Проучване на Калифорнийския университет потвърждава същата теза. Според данните в него рискът от сърдечносъдови заболявания се увеличава три пъти при самота и при липса на емоционална подкрепа. Дори един единствен човек като фактор на споделяне значително намалява риска от сърдечносъдови заболявания.

,,Здраве от сътворението”- 73 стр. Издателство ,,Нов живот”

P.S. Въпреки че сме изолирани, пред вид обстоятелствата, има различни средства, с които можем да общуваме с приятели и близки. Има начини да противодействаме на самотата.