БЕЗПОЛЕЗНА САМОУВЕРЕНОСТ

“Много ще бъдат мъките на безбожния, а който се уповава на ГОСПОДА, милост ще го обкръжи.” Пс.32:10

Христос никога не ще забрави онова, което е поверено в ръцете Му. Той ще вдъхнови решителния ученик и ще му покаже колко извратено, опетнено от греха е сърцето му, върху което Неговите божествени ръце работят. Истински каещият се грешник е научил безполезността на самомнението. Когато гледа на Исус и сравнява своя пълен с недостатъци характер с този на Господа, той казва: “Аз нямам нищо ценно в своята ръка, освен да хвана с нея кръста на Христа.”