САМОХВАЛСТВО

 

Персийският поет Саади разказва следната история:
“Един млад човек желаел да стане борец. За тази цел отишъл да се учи при най-добрия учител по борба. Един ден учителят го повикал и му казал: “Аз те научих на всичко което знам вече нямаш нужда от мен.” Младият човек си тръгнал и започнал да се хвали на всички, че е най-добрият борец и дори ще победи учителя си. Бил насрочен ден, когато двамата щели да се борят. Борбата едва започнала и учителят победил своя ученик само с една единствена хватка. Ученикът не можел да повярва и запитал: “Как успя да ме победиш, нали научих всичко от теб?” “Да” – отговорил учителя – “аз те научих на всичко което знам, но тази хватка запазих за себе си.”
Когато сме самоуверени в борбата с личното “аз” и силите на злото, като този млад човек непременно ще бъдем победени. Апостол Петър пише: “Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. Съпротивете му се, като стоите; твърди във вярата. като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви по целия свят.” (1Петрово 5:8,9). Затова ни се дава следния съвет: “Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Не мисли себе си за мъдър; бой се от Господа и се отклонявай от зло; това ще бъде здраве за тялото ти и влага за костите ти.” (Притчи 3:5-8).