САМО В КРАЕН СЛУЧАЙ ЛИ?

През океана пътувал параход. Внезапно се появила буря. Много от пътниците били уплашени. Една жена изтичала при капитана и попитала:

  • Какво става? Има ли опасност за нашия параход? Капитанът отговорил:
  • Идете в каютата си и се молете на Бога.

Жената се уплашила още повече.

  • Как? Толкова ли е страшно положението, че да се молим?

Този разказ отразява мисленето на много хора. Те смятат, че молитвата е последното средство, към което да прибягнат. За съжаление, така мислят и много християни. Но всъщност, молитвата трябва да бъде първото нещо, за което да се сетим при всички обстоятелства.