САМО ДОБРИ РЕШЕНИЯ НЕ СТИГАТ

Добрите решения, които някой взема, разчитайки само на своята сила, не помагат. Всичките обещания на този свят не ще сломят лошите навици. Никога човеци не ще постигнат въздържание във всичко, докато сърцата им не бъдат обновени чрез Божествената благодат. Сами не можем нито миг да се опазим от греха. Всеки момент сме зависими от Бога.

Истинското преобразяване започва с очистването на душата.

Христос живя в пълно послушание към Божия закон и с това даде пример на всяко човешко същество. Трябва чрез Негoвата сила и под Неговото ръководство да водим живот, подобен на Неговия.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“

P.S. Всеки победен лош навик е сигурна стъпка към по-добро здраве!