САМО ЕДИН ПОГЛЕД

 

Сърдечната, издръжлива, произнесена с вяра молитва е като роса, която напоява плодоносните полета, като орел, който лети във висините. Молитвата и вярата са двете крила на душата, чрез които се преминава през препятствията и се достига до светлината на Божия трон; достигат там, получават отговор и донасят опитности.

Един кораб, натоварен със строителни материали, при всяко влизане в пристанището повреждал своя корпус. Веднъж, когато влизал в пристанището, дошли много хора да видят каква повреда ще направи този път. За всеобща изненада, той влязъл лесно и не направил никаква повреда. „Браво! Как така, стари носачо? – завикали хората. – Как се поднови?”  „Корабът си е същият, само че има нов капитан!” – отвърнал един моряк, който чул тези възклицания и въпроси на зрителите.

Братя и сестри, ние имаме нужда от сигурен капитан. Когато сами сме се управлявали, колко повреди сме претърпяли? Ние можем да преживеем радостна опитност днес. Тя е  – да позволим на Исус да дойде в нас и да управлява мислите ни, стъпките ни, поведението ни, погледа ни – всичко да ни насочи към пристанището на вечността.