ИМА САМО ЕДНА СВЕТЛИНА, КОЯТО СВЕТИ ПО ПЪТЯ КЪМ НЕБЕТО

 “Но пътя на праведните е като виделото на разсъмване, което се развиделява, догдето стане съвършен ден. (Притчи 4:18)

Христовата любов в сърцето, чиято сила се разкрива чрез делата на живота – ето това е най-великото чудо, което може да се извърши пред един паднал и бунтовен свят. Нека се опитваме да правим това чудо – не с нашата собствена сила, а в името на Исуса Христа, на Когото служим и чието тяло сме. Нека се облечем с Христа, и тогава чудодейната сила на Неговата благодат ще се разкрие така явно в преобразяването на характера, че светът да се убеди в Божия промисъл да изпрати Своя Син на земята, за да направи хората като ангели по характер и начин на живот.