САМО ЗА ПОБЕДИТЕЛИ

“Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.” Йоан 15:5 

Пред нас е едно небе и една корона на живота, която да спечелим. Но наградата се дава само на победителя. Онзи, който се сдобие с небето, трябва да бъде облечен в дрехата на праведността. „Всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както е Той чист“. В характера на Христос няма никакъв дисонанс. Необходимо е това да бъде и нашата опитност. Животът ни трябва да бъде подвластен на принципите, които ръководят Неговия живот.