Напоследък се купуват все повече антични, подвързани с кожа книги заради техните корици, а не заради съдържанието им. Дизайнерите по вътрешна архитектура ги купуват на линеен метър и ги използват, за да създадат топла, старовременна атмосфера в домовете на богати клиенти. От главно значение е дали те пасват на декора на стаята. Един богат бизнесмен закупи 13 000 антични книги, които никога няма да прочете. Просто ще направи библиотека в своя обновен дом. Тези книги са само за показ.

Като отделяме внимание на външния вид, можем да подредим къщата си така, че да изглежда приятно, но е опасно да живеем по този начин. Исус порицава много религиозни водачи по Негово време, защото не живеят така, както проповядват. Навикнали са да получават похвали и да се чувстват много значими. Те не отварят вратата на небето за хората, а я затварят пред лицето им. Исус казва за тях: „Вършат всичките си дела, за да ги виждат хората.” (Матей 23:5).

Господ ни призовава да бъдем личности с вътрешно съдържание, а не само с външен вид. Трябва да показваме реалността на Неговото присъствие у нас с отношение на смирение. „По-големият между вас нека ви бъде служител.” (ст.11).

В живеенето ни за Исус, нашето съдържание е много по-важно от корицата. Ние сме тук за нещо повече от показ.

 

“Вършат всичките си дела, за да ги виждат хората.”   Матей 23:5

 

АКО БОГ НИ КОНТРОЛИРА ОТВЪТРЕ, ЩЕ БЪДЕМ ИСТИНСКИ ОТВЪН.