САМО МЯСТОТО

Един бизнесмен се опитвал да продаде стара фабрика. Зданието било празно от няколко месеца и било много западнало. Вандали счупили много от прозорците и разбили няколко врати. Навсякъде имало боклуци.

Когато показвал имота на един евентуален купувач, бизнесменът обещал: Преди да вземете имуществото, ще ремонтирам прозорците и вратите, ще проверя пещта и покрива и ще изчистя навсякъде.”

„Не се безпокойте, – казал купувачът. – Аз ще построя тук нов магазин. Не желая тази стара сграда; интересува ме само мястото.”

Нашите усилия да получим спасение са почти толкова безполезни, колкото измитането на една стара фабрика и сменянето на прозорците преди булдозерът да пристъпи към действие. Най-добрите от нашите добри дела никога не могат да задоволят праведните изисквания на един свят Бог и да заслужат нашето спасение. Ние се нуждаем от пълна промяна.

Когато става въпрос за спасение, Бог не желае нашите дребни морални усилия. Той желае нашето доверие в Неговия възлюбен Син. Когато се покаем и повярваме в Исус, Бог прави всичко ново (II Кор. 5:17). Той не желае старата сграда. Той се интересува от мястото и желае да получи нашето разрешение да построи нов живот, какъвто само Той може да направи.

„Старото премина; ето, всичко стана ново.“ II Коринтяни 5:17

СПАСЕНИЕТО НЕ Е ОБРЪЩАНЕ НА НОВ ЛИСТ, А ПОЛУЧАВАНЕ НА НОВ ЖИВОТ.