САМО НА ИМЕ

Генерал фон Фибан разказва как веднъж по време на мане­ври яздел през гората и след като се закачил на един клон, си скъсал нашивката на мундира. Когато вечерта стигнал с коня си до селото, където била настанена военната част, той видял няколко от своите войници, които седели на една ниска тухлена ограда. Генералът спрял коня си и извикал:

  • Има ли между вас някой шивач?

Тогава един от войниците скочил веднага, изтичал към глав­нокомандващия, застанал мирно и казал:

  • Тъй вярно, г-н генерал, аз съм Шивач.

Тогава фон Фибан му заповядал:

  • Елате веднага в квартирата ми в хотела да ми зашиете мун­дира.

Войникът отговорил смутено:

  • Но аз не умея да шия.
  • Как така да не можете да шиете! Нали сте шивач?
  • Моля да ме извините, г-н генерал, аз само се казвам така, но не съм шивач.

Когато разказва тази история, генерал фон Фибан добавя нещо доста уместно:

  • Това може да се каже за много вярващи, които декларират, че „по изповедание“ са християни, но всъщност не са. Те само носят това име, но нямат представа какво е да бъдеш ученик на Исус Христос.