Един млад човек отишъл при своя духовен наставник и казал :
– Учителю, ти ме съветваше мислено да си повтарям фразата:” Аз приемам радостта в своя живот! ” Аз произнасям това изречение всеки ден по много пъти, а радости в моя живот не е имало и все още няма. Аз съм си все така самотен, както и преди си бях. Какво да правя?

Mъдрецът мълчаливо положил пред младежа първите попаднали под ръцете му предмети-лъжица, чаша, свещ и попитал :
– Кажи ми, което от тях си избираш?
– Лъжицата – отвърнал юношата.
– Произнеси това пет пъти – поискал старецът.
– Аз избирам лъжицата. Аз избирам лъжицата…- повторило пет пъти момчето.
– Ето, виждаш ли, -казал тогава мъдрият Учител, -дори да повтаряш по милион пъти на ден, че си избрал лъжицата – тя не става твоя. Трябва да протегнеш ръка и да я вземеш! Само думи не стигат, трябва да се върши и действие.