САМО ТИ

 

Всеки път, когато обърна другата буза

Само ТИ ме виждаш, че плача.

Всеки път, когато аз се чувствам самотен

Само ТИ разбираш защо.

Всеки път, когато аз съм уплашен

Само ТИ можеш да държиш ръката ми.

Всеки път, когато аз се предавам

Само ТИ можеш да ми помогнеш да устоя.

Всеки път, когато губя вяра

Само ТИ можеш да ме върнеш обратно.

Всеки път, когато се чувствам депресиран

Само ТИ можеш да ми дадеш друг слънчев ден.

Всеки път, когато живота изглежда труден и толкова несправедлив

Само ТИ можеш любящо да ми прошепнеш “Просто вярвай”.

Да, аз зная, че върховете и спадовете в живота никога няма да спрат

и само ТИ, Скъпи Исусе, можеш да вървиш с мен и да ми даваш мир.