САМО ХРИСТОВАТА ЛЮБОВ МОЖЕ ДА ЗАДОВОЛИ КОПНЕЖИТЕ НА ДУШАТА

 

„Ако рече някой: Любя Бога, а мразя брата си, той е лъжец; защото, който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, Когото не е видял. И тая заповед имаме от Него:Който люби Бога, да люби и брата си.“ /1 Йоан 4:20, 21/

Истинското, прямо изразяване на чувства към сестра, брат, или  приятел, дадено с искрена простота има силата да отвори врата на сърца, които се нуждаят от аромата на Христовите думи и нежното, деликатно докосване от духа на Христовата любов.

 

Навсякъде около нас се чуват риданията на болката в света. От всяка страна виждаме хора в нужда и отчаяние. Наш е дългът да ги подкрепяме в облекчаване и смекчаване на мъката и страданията в живота им. Само Христовата любов може да задоволи копнежите на душата. Ако Христос пребъдва в нас, сърцата ни ще бъдат изпълнени с небесна симпатия. Запечатаните извори на искрената, бликаща от Христовото сърце любов ще бъдат отворени.

 

Каква сладост изтичаше от Неговото/Христовото/ присъствие! Същият дух ще се открива и у Неговите деца. Тези, у които живее Христос, ще бъдат заобиколени от небесна атмосфера. Техните чисти, бели дрехи ще бъдат напоени с аромата на Господнята градина. Лицата им ще отразяват Неговата светлина и тя ще осветява пътя на слабите и препъващите се нозе.