САМО ЧРЕЗ ВЯРА

Вярата и надеждата трептяха в предсмъртната агония на Христос, тъй като Бог бе премахнал увереността, която дотогава бе давал на Своя възлюбен Син – увереност за приемане и одобрение. Тогава Изкупителят на света започна да разчита на доказателствата, които Го бяха подкрепяли до този момент, че Отец приема работата Му и е доволен от нея. В предсмъртната Си агония, когато предаваше скъпоценния Си живот, Исус трябваше само чрез вяра да се уповава на този, към Когото винаги е проявявал послушание с радост. Той не бе облекчен от чисти, ярки  лъчи на надежда. Всичко бе обвито в потискащ мрак. Сред ужасната тъмнина, която бе почувствана от съчувстващата природа, Изкупителят изпи тайнствената чаша до дъно. След като Му бе отказана дори светлата надежда и увереност в победата, която ще постигне в близко бъдеще, Исус извика със силен глас: ,,Отче, в Твоите ръце предавам Духа Си“. Той познаваше характера на Отца Си, неговата справедливост, милост и голяма любов. Подчинявайки се, Той се отпусна в ръцете Му.

Свидетелства към църквата – том 2   Издателство ,,Нов живот“