САТАНА И ИСУС

 

Един ден Сатана и Исус си говореха. Сатана току-що се беше върнал от Едемската градина и се хвалеше и злорадстваше.

– Да, господине, току-що хванах света пълен с хора. Поставих им капан, използвах примамка и знаех, че няма да устоят. Хванах ги всичките!

– Какво ще правиш с тях?- попита Исус.

Сатана отговори: „О, ще се забавлявам! Ще ги науча как да се женят и развеждат, как да се мразят и обиждат, как да пият и пушат и да се проклинат. Ще ги науча как да изобретяват пистолети и бомби и как да се избиват. Наистина ще се забавляват!”

– И какво ще правиш, когато приключиш с тях?- попита Исус.

– О, ще ги убия! – отговори Сатана гордо.

– Колко искаш за тях?- попита Исус.

– О, ти не искаш тези хора. Те не струват нищо. Защо ти са? Ще ги вземеш и те само ще те мразят. Ще те заплюват, проклинат и ще те убият! Ти не искаш тези хора!

– Колко?- попита Той отново.

Сатана погледна към Исус и изсъска „Всичките Ти сълзи и кръвта Ти!”

Исус каза „ДАДЕНО!”

След това плати цената…