Десетки електрони, които се въртят в една толкова малка област, че е незабележима дори и през най-мощните микроскопи, създава едно много комплексно движение в атома. Най-забележителното тук е, че тези електрони, които обграждат ядрото като броня от електрически заряд, не претърпяват ни най-малка злополука. Всъщност и най-малката злополука настъпила в атома може да доведе до катастрофа. Но такава злополука никога не се случва. Целият процес протича безупречно.

Ако те имаха различни обеми и бързини, то за тях щеше да е нормално да са подредени по различни орбити около ядрото. Така например подреждането на планетите в Слънчевата ни система следва тази логика. Планетите, които имат напълно различни обеми и скорости, по естествен начин са разположени в различни орбити около Слънцето.