СВЕТИЯТ ДУХ – НАШ ПОМОЩНИК

„Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.“ (Римл.8:14)

Чрез службата на ангелите Светият Дух е способен да въздейства върху ума и сърцето на човека и да го привлече към Христос. Но Той не се намесва в свободата на човешките същества. Даден е да бъде Помощник, да сътрудничи на Бога, като привлича души към Него, но никога не използва сила, за да получи послушанието ни.

Христос е готов да ни дари с всяко небесно влияние. Той познава всяко изкушение, с което човекът се сблъсква, както и способностите на всеки. Претегля силата му. Вижда настоящето и бъдещето и представя пред съзнанието му задълженията, с които ще се срещне. Исус настоява да не позволяваме на обичайните, земните неща да бъдат така всепоглъщащи, че да изгубим от погледа си вечните реалности. Господ има пълнота от милост, която да дари на всеки, който желае да приеме този небесен дар. Светият Дух ще спомогне за ангажирането на поверените ни от Бога способности в служене на Христос и ще оформи човека по небесния Образец.

Божият Дух е нашият Помощник в делото по изграждане на характера ни, във формирането му по Божие подобие. Когато си мислим, че сами сме способни да оформим житейския си опит, правим голяма грешка. Никога не ще успеем сами да постигнем победа над изкушенията. Но тези, които имат истинска вяра в Христос, ще бъдат променени от Светия Дух. Човекът, в чието сърце живее вярата, ще се превърне в красив храм за Господа. Той е ръководен от Христовата благодат. Такъв човек ще израства пропорционално на своята зависимост от водителството на Светия Дух.

Влиянието на Духа е Христос да заживее в душата. Сега не виждаме и не говорим с Христос, но Неговият Свети Дух е съвсем близо до нас, където и да се намираме. Той действа чрез и във всеки, който е приел Христос. Хората, които познават обитаващия Дух, изявяват плодовете Му – любов, радост, мир, дълготърпение, кротост, благост, вяра.