Великият мисионер Саду Сундар Синг казва: „Когато пътувах по море, видях как под палещите лъчи на слънцето, водата във вид на лека пара се издига нагоре. Мъглата се сгъсти в облаци и по-късно започна да вали. Аз вкусих падащите капки и ето, те бяха сладки! Обясниха ми, че слънчевата топлина изсмуква само чистата вода, а не и солта от морската вода. Сега ми стана ясно, защо и как Бог може да отговори на нашите молитви. Както слънцето издига само чистата вода нагоре, така Светия Дух издига молитвите ни пред Исус нагоре, но не с всичкия прах на земята, който е полепнал по тях, но очистени от всичко, което светът може да вплете в тях.”

Да, молитвата е голям вентилатор, необикновена очистваща сила. Тя се цени не по дължината, а по своята тежест и облагородяващо влияние. Тя е златния ключ, с който отваряме небето. Да се молиш, ще рече да живееш духовно.

Никой човек не е толкова добър както когато се моли. Молитвата е ръката с която черпим от неизчерпаемия океан на Божиите благословения.