СВЕТИЯТ ХРАМ НА ТЯЛОТО

„Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, Който е във вас, Когото имате от Бога? И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии.“ (1Кор.6:19,20)

Това съвършенство на характера, което Бог очаква, изисква, да предоставим цялото си същество като храм, където да обитава Светия Дух. Бог не би приел нищо по-малко от служенето на цялостното човешко същество. Не е достатъчно да се задействат само определени части от живото тяло. Всички части трябва да работят в съвършена хармония, иначе служенето ще бъде с недостатък. Именно по този начин човек се квалифицира за сътрудничество с Бога в изявяването на Христос пред света. Така Бог желае да приготви един народ, който ще застане пред Него чист и свят, за да бъде представен пред обществото на небесните ангели.

Поверена ни е най-тържествената вест, давана някога на нашия свят. И онова, което трябва да стои ясно и отличително пред съзнанието ни, е Божията слава. Нека се погрижим да не вършим нищо, което би отслабило нашето физическо, умствено и духовно здраве, защото Бог не би приел опетнена, болнава и покварена жертва. Грижи трябва да се полагат по отношението на храненето, пиенето, облеклото и работата, за да не ощетяваме своята работоспособност и да се провалим в безупречното изпълнение на най-възвишеното ни дело. Нека резултатът от нашия труд трае през цялата вечност.

Наш дълг е да обучаваме и дисциплинираме тялото си, за да сме годни да отдадем на Господаря възможно най-доброто служене. Не наклонностите трябва да ни управляват. Не бива да угаждаме на апетита и на всички онези неща, които не са за наше добро само защото са наслада за вкуса. Нито пък трябва да живеем недохранени с идеята, че ще станем по-духовни и така ще прославим Бога. Нужно е да използваме интелигентността, дадена ни от Господа, за да бъдем съвършени в тяло, душа и дух, да имаме хармоничен характер и добре балансиран ум, за да вършим съвършено работата си за Господа.