СВЕТИЯ ДУХ ХОДАТАЙСТВА

Трябва да се молим не само в Христовото име, но под вдъхновението на Светия Дух. Това обяснява какво означава когато се казва, че Духът „ходатайства за нас в нашите неизговорими стенания” Римл. 8:26. На такава молитва Бог с удоволствие отговаря. Когато ревностно и с душевен пламък издишваме молитва в името на Христос, в самия пламък имаме залог от Бога, че е готов да отговори на молитвата ни „несравнимо повече, отколкото искаме или мислим.” Еф. 3:20