СВЕТЛИНАТА НА ЖИВОТА – ЧАСТ 2

Бог е светлина и с думите “Аз съм светлината на света” Христос заяви Своето единосъщие с Бога и връзката Си с цялото човешко семейство. Той бе Този, Който в началото бе направил “светлината да изгрее от тъмнината” (2Кор. 4:6). Той е светлината на слънцето, луната и звездите. Той бе духовната светлина, която в символ и пророчество осветяваше Израил. Но светлинатане бе дадена само на еврейската нация. Както слънчевите лъчи проникват до най-отдалечените краища на земята, така блестяха лъчите на слънцето на правдата, осветявайки всяка душа. “Истинската светлина, която осветява всеки човек, идеше на света.” Светът е имал своите велики учители, хора с гигантски интелект и с необикновени изследователски възможности, хора, чиито думи са стимулирали мисленето и са разкривали обширни области на знанието. И тези хора са били почитани като водачи и добротворци на своя народ. Но има Един, Който стои по-високо от тях. “А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада.” “Никой, кога да е, не е видял Бога. Единородният Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви” (Йоан 1:12,18). Ние можем да проследим в историята пътя на големите учители на света, доколкото това е засвидетелствано в човешките предания, но Светлината беше преди тях; както Луната и звездите в Слънчевата система греят с отразена от Слънцето светлина, така, доколкото са истинни техните учения, големите мислители на света отразяват лъчите от Слънцето на правдата. Всяка скъпоценна истина, всеки проблясък на разум произлиза от Светлината на света. В тези дни ние слушаме много за “по-висше образование”. Истинското “по-висше образование” е даденото от Него, “в Когото са скрити всички съкровища на мъдростта и знанието”. “В Него бе животът. Животът бе светлина на човеците” (Кол. 2:3; Йоан 1:4). “Който Ме следва – каза Исус, – няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.”